Press

444 TANEČNÍKOV VYTVORILO REKORD
 
Nový slovenský rekord v najväčšom počte tanečníkov tancujúcich v jednom veľkom kruhu karičku vytvorili v stredu 25. júna tanečníci a nadšenci ľudových tradícií v centre mesta Košice. Obrovskú karičku vykrútilo 444 tanečníkov. Komisár Slovenských rekordov Marián Angelovič potvrdil, že ustanovujúci rekord je platný.
 
Obrovská karička, v ktorej mal miesto aj námestník primátora mesta Košice Ján Jakubov, odštartovala 33. ročník Cassovia Folkfestu - najväčšieho mestského folklórneho festivalu na Slovensku. Tancovali aj priaznivci slovenského ľudového umenia z japonského Tokia - členovia tamojšieho súboru Krásna Hôrka. Zapojili sa aj zamestnanci spoločnosti BEL Slovensko z Michaloviec, ktorá vyrába syr Karička, rovnako ako žiaci ZŠ Michalovce a michalovských folklórnych súborov Zemplin a Jurošík. Medzi účinkujúcicmi boli šudenti z košických stredných škôl SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova, Školský internát Medická, Stredná veterinárna škola Barca, Stredná zdravotnícka skola Moyzesova a SOŠ Moldava nad Bodvou, členovia folklórnych skupín Kaplička z Tulčíka, Krasňanka z Krásnej, Vinica z Myslavy, Paradne nevesti a Kadlubek Valaliky, Havaj tanečnice, Matičiarky, košické súbory Čarnica, Hornád, Omladina, Želiezko, Borievka, Škvarkare, Kalvarčan, Železiar, Jahodná, Košičan, Starý Železiar i zahraniční hostia Cassovia Folkfestu Leszczyniacy z Poľska, Perlyna a Kalynoňka z Ukrajiny a poslucháči kurzu ľudového tanca Vlada Urbana.
 
Autor: Zuzana Bobriková 
Zverejnil: Viktor Klik 
Dátum: 25.06.2014 18:00
https://web.vucke.sk/sk
 
SVADOBNÉ ZVYKY ZO ŠARIŠA
 
Dňa 23.2.2014 sa na obecnom úrade opäť predstavil folklórny súbor Kaplička z Tulčíka. Pod vedením vedúcej, pani Frimerovej nám predviedli svadobné zvyky zo Šariša. Okrem čítania zo starej kroniky to boli piesne a tance pri rôznych častiach svadobného obradu. Príjemným spestrením boli spomienky na svadby našich starších občanov – do spomínania sa zapojili najmä pani Anna, Betka a Andrej Jenčurákovci. Zábava pokračovala, keď na svadobnú ceremóniu boli vybratí Bibka Jenčuráková a Samko Greš. Nakoniec folklóristi pozvali do tanca malé deti a postupne vyzvŕtali aj viacerých divákov.
Posted on 24.2.2014 
by R.Chovanec
www.lucina.sk
 
HOSTINA 2013
 
V tomto roku bola u nás Hostina 26.5.2013. Aj napriek dáždivému počasiu bola v našej obci slávnostná atmosféra. Kvapky dážďa nespôsobovali vrásky na tvárach občanov, skôr pocit z rodinných stretnutí vyvolávalo uvoľnený pocit. Slávnostnú omšu celebroval Mgr. Juraj Valuš, farár z Obišoviec ako aj náš duchovný otec Mgr. Marko Bajus. Na slávnostné popoludnie Obecný úrad pripravil sprievodné akcie, ako 3. ročník o Pohár starostu obce Lúčina, ktorý vyhral David Mitaľ. Vo finále porazil Michala Lorinca v pomere 3:0.
 
Na 15:00 hodinu svojim kultúrnym programom spríjemnil sviatočné popoludnie folklórny súbor z Tulčíka – KAPĽIČKA. Zmesou ľudových piesní a tancov, ako aj hovoreného slova nás previedli ľudovými zvykmi našich predkov.
 
Po vystúpení sa uskutočnila ľudová zábava v rytme ľudovej muziky, ktorú zabezpečili členovia FS KAPĽIČKA. Touto cestou sa im chceme poďakovať za príjemné chvíle nie len pri ich programe ale aj aktívnej účasti na našej zábave. ĎAKUJEME
 
Posted on 28.5.2013
by P.Gres
www.lucina.sk

 

DO ROKA A DO DŇA

V areáli Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove bolo minulý týždeň vo štvrtok znova počuť hudbu, spev, veselé hovorené slovo. K tomu tanec a - potlesk za potleskom... Alebo,  ak chcete, na Veselej ulici bolo znova veselo. „Na svedomí“ to mala každoročná akcia s názvom Deň otvorených dverí. Na jeho prípravách sa zapotili všetci zamestnanci „domova dôchodcov“ a spokojnosť seniorov bola dôkazom toho, že všetko dopadlo na výbornú. 
 
Pre riaditeľa „ústavu“ Jozefa Dobroviča to bolo, okrem desiatok iných akcií rôzneho druhu, siedme pokračovanie tradičného podujatia. Akúkoľvek spojitosť s povesťou sedmičky šťastného čísla odmieta. „Dni otvorených dverí tu boli už pred mojim príchodom na túto funkciu. Robili ich aj moji predchodcovia. Ak mám hovoriť za seba, neviem o tom, že by sme niekedy nevynaložili maximum úsilia pre jeho zdarný priebeh. Za to patrí moje veľké poďakovanie všetkým pracovníkom zariadenia. Som rád, že ich tu dennodenne mám a som toho názoru, že to isté si myslia aj naši starkí.“ Bez povšimnutie nemohla ostať ani ochota účinkujúcich vystúpiť bez nároku na honorár. „A čo je tiež potešiteľné, nikdy to nie sú tí istí. Vždy pribudne niekto nový. Všetci majú pochopenie pre túto vec, všetci to vnímajú ako splácanie dlhu, ktorý má mladá a stredná generácia k tej najstaršej,“ uviedol J. Dobrovič.
 
Ako bolo v predchádzajúcich riadkoch napísané, okrem Dňa otvorených dverí často pripravia pozorné sociálne pracovníčky pre babičky a deduškov aj iné formy zábavy a realizácie. A v prípade tej najbližšej, 27. októbra, pôjde doslova o zábavu. „Tak nejako. Bude to niečo vo forme dedinskej zábavy, aké si naši seniori isto pamätajú zo svojich mladých liet. Hudba podľa ľudových nôt, k tomu ďalšie vystúpenia a tombola. Pre tých, čo si trúfnu, bude pripravený tanečný parket,“ priblížil chystanú akciu pán riaditeľ.
 
Poďakovanie za vystúpenie na Dni otvorených dverí 2011 patrí týmto účinkujúcim: Peter „Armstrong“ Ondria, Kapušanske richtaroše, mažoretky Diridonky, FS Šariš, člen činohry DJZ Peter Lejko, domáci spevácky súbor, malí umelci zo ZUŠ M. Moyzeza,  FS Kapušančan, flautistky z CZUŠ sv. Mikuláša, DC Družba, FS Kapľička, spevácky zbor zo ZŠ na Bajkalskej ul. 
 
výber z článku 
AUTOR: Ján Miroľa 
  uverejnené: 10. 10. 2011 
Prešovský VEČERNÍK